ubuntu – aktivoi root tunnus

asetetaan ensin salasana:
sudo passwd root

avataan tunnus:
sudo passwd -u root

pitäisi tulla teksti: passwd: password expiry information changed

jos haluaa tunnuksen takaisin lukkoon:
sudo passwd -l root