asenna ubuntuun oracle java

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Exchange 2010: CSR on binäärimuotoinen

voit konvertoida binäärimuotoisen csr tiedoston base64 muotoon komennolla

certutil -encode c:\csrbin.req c:\csrbase64.req

Windows Update cannot currently check for updates, because the service is not running

1 ohjauspaneeli -> palvelut “windows update” pois päältä

2 kansioon c:\windows\softwaredistribution\datastore\logs\

3 uudelleennimeä edb.log -> oldedb.log

4 ohjauspaneeli -> palvelut “windows update” päälle

5 avaa windows update uudelleen

rsync – Permission denied (publickey,password)

Luodaan paikallinen ssh avain: ssh-keygen + 3 kertaa enter

kopioidaan paikallinen avain “~/.ssh/id_rsa.pub” etäpalvelimelle nimellä “~/.ssh/authorized_keys” halutun käyttäjän alle.

ubuntu – aktivoi root tunnus

asetetaan ensin salasana:
sudo passwd root

avataan tunnus:
sudo passwd -u root

pitäisi tulla teksti: passwd: password expiry information changed

jos haluaa tunnuksen takaisin lukkoon:
sudo passwd -l root